Jak Zleceniodawca może się przygotować do tłumaczenia symultanicznego (na przykładzie branży motoryzacyjnej)?.

Zapewnienie odpowiedniego przygotowania dla tłumacza ustnego do tłumaczenia symultanicznego na konferencji np. dealerów z branży motoryzacyjnej wymaga kilku kluczowych kroków. Oto kilka wskazówek z perspektywy zleceniodawcy:

 

 

Informacje o konferencji i materiałach przygotowawczych:

Zapewnienie materiałów do tłumaczenia

Upewnij się, że tłumacz ma dostęp do wszelkich materiałów, to mogą być agendy, prezentacje, notatki, listy uczestników lub inne dokumenty, które będą używane podczas konferencji. Im lepsze zrozumienie tematów, tym bardziej precyzyjne będą tłumaczenia.

 

Zaproszenie do wstępnego spotkania  

Umożliwienie tłumaczowi uczestnictwa w spotkaniu przed konferencją, gdzie można omówić tematykę, terminologię specyficzną dla branży motoryzacyjnej, oraz szczegóły dotyczące prezentacji.

 

Zapewnienie dostępu do terminologii branżowej

Dealerzy motoryzacyjni używają specjalistycznej terminologii. Dostarcz tłumaczowi listę lub słownik terminów związanych z motoryzacją, aby był w stanie szybko i dokładnie przekładać terminy specyficzne dla branży.

 

Techniczne aspekty tłumaczenia symultanicznego

Zapewnienie sprzętu

Upewnij się, że kabina tłumaczeniowa jest wyposażona w niezbędny sprzęt, takie jak słuchawki, mikrofony, system transmisji głosu i dostęp do oprogramowania do tłumaczenia symultanicznego.

 

Testowanie sprzętu

Przeprowadź testy sprzętu i połączeń audio przed rozpoczęciem konferencji, aby uniknąć problemów technicznych i upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

 

Wsparcie dla tłumacza podczas konferencji:

Pomoc w zrozumieniu kontekstu

Udziel tłumaczowi dostępu do ekspertów lub osób odpowiedzialnych za prezentacje, którzy mogą wyjaśnić kontekst i szczegóły dotyczące prezentowanych materiałów.

 

Wsparcie w przypadku niejasności

Zorganizuj sposób komunikacji awaryjnej, aby tłumacz mógł szybko skonsultować się w razie niejasności lub problemów z terminologią.

 

Zarządzanie czasem

Upewnij się, że tłumacz ma dostęp do harmonogramu i wie, kiedy mają być przekazywane konkretne informacje.

 

Po konferencji

Opinia zwrotna

Zbierz opinię tłumacza dotyczącą przebiegu konferencji, aby poznać jego/lub jej perspektywę na temat wydarzenia i ewentualne obszary do poprawy.

 

Podziękowanie i ewaluacja

Warto również podziękować tłumaczowi za wykonaną pracę oraz przeprowadzić ewaluację, aby ocenić jakość tłumaczenia i ewentualne obszary do rozwoju.