Kombinacje niestandardowe

Technika & IT | prawo | marketing

słowacki - angielski

czeski - angielski

 • E-commerce
 • Content marketing
 • Dokumenty techniczne
 • Dokumenty prawne
 • Lokalizacja stron
 • Katalogy

słowacki - czeski

niemiecki - angielski


 • Nauka & badania
 • Raporty badawcze
 • Artykuły naukowe
 • Ulotki do leków
 • Dokumenty przetargowe
 • Dokumentacja projektowa

słowacki - niemiecki 

czeski - niemiecki

 • Umowy, aneksy
 • Normy, patenty
 • Bilanse
 • Wykazy
 • Karty charakterystyki
 • Motoryzacja

Oferujemy najwyższą jakość tekstu końcowego na poziomie native 


Najwyższa jakość tekstu z uwzględnieniem grupy docelowej odbiorców. Tłumaczenia to nasza pasja. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wyślij do nas tekst!

Napisz do nas

tłumacz z jezyka polskiego na język słowacki, czeski, tłumaczenie na język słowacki i z języka słowackiego na polski