Tłumaczenia kart charakterystyki

Karta charakterystyki to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące danego produktu chemicznego lub mieszaniny chemicznej potencjalnie niebezpiecznej. Zazwyczaj uwzględnia się w niej:

  • nazwę produktu oraz nazwy handlowe i kodowe stosowane przez producenta lub importera,
  • numer identyfikacyjny produktu (np. numer REACH lub CAS),
  • skład chemiczny produktu, w tym procentowe stężenie poszczególnych składników,
  • informacje o zagrożeniach związanych z produktem, w tym informacje o symbolach ostrzegawczych oraz o zdrowotnych bądź środowiskowych skutkach ekspozycji na produkt,
  • zalecane działania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z produktem oraz postępowanie w przypadku pożaru,
  • środki ostrożności należytego stosowania produktu oraz informacje o bezpiecznym przechowywaniu i transportowaniu produktu,
  • inne istotne informacje, takie jak sposób unieszkodliwienia produktu lub jego niebezpieczne reakcje z innymi substancjami.

Karta charakterystyki: tłumacz czeskiego na polski i nie tylko

W przypadku importu produktów od zagranicznych producentów albo chęci dystrybucji wyrobów na międzynarodowym rynku konieczne jest dostosowanie wszelkiej dokumentacji do lokalnych wymogów, w tym dostępności karty charakterystyki w języku obowiązującym w kraju dystrybucji. Naszym Klientom oferujemy tłumaczenia specjalistyczne w kombinacjach polski — słowacki — czeski — angielski — niemiecki, przy czym dokładamy wszelkich starań, by zapewnić maksymalną precyzję przekładów.

Polsko-słowacki tłumacz kart charakterystyki

Kluczowe jest to, aby tłumaczenie karty charakterystyki było dokładne i zrozumiałe dla odbiorców w danym języku, ponieważ tego typu dokumenty służą do przekazywania najważniejszych informacji o produkcie potencjalnie niebezpiecznym. Przełożenie karty np. z języka czeskiego na polski albo słowackiego na angielski wymaga nie tylko doskonałej znajomości języków, ale też specjalistycznych terminów oraz regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju. Warto zaufać doświadczonemu tłumaczowi, który zadba o jak najwyższą jakość i spójność tłumaczenia, co jest szczególnie istotne w przypadku tak ważnych dokumentów. Zapraszamy do kontaktu!